شماره نظام پزشکی : 63103
حجت اله رحیمی متخصص بیماریهای داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد
ویزیت:روزهای زوج10:30-12:00 اندوسکوپی/ کلونوسکوپی:سه شنبه ها 8:00-11:00


  • راهنمای بیمار
تدکرات لازم
روزاز ساعتتا ساعتمطبتخصص 
شنبه10:3012:00پورسینای حکیمویزیت پزشکان فوق تخصص
دوشنبه10:3012:00پورسینای حکیمویزیت پزشکان فوق تخصص
سه شنبه08:0011:00پورسینای حکیمکولونوسکوپی,آندوسکوپی
چهارشنبه10:3012:00پورسینای حکیمویزیت پزشکان فوق تخصص
پنجشنبه03:1019:10پورسینای حکیمکولونوسکوپی