شماره نظام پزشکی : 40887
علیرضا فهیم متخصص بیماریهای داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد
ویزیت: شنبه تا چهارشنبه به جز سه شنبه 15:30-20:00 اندوسکوپی/کلونوسکوپی:سه شنبه ها 14:00-21:00