شماره نظام پزشکی : 10389
سید محمد رضا حکیمیان متخصص جراحی عمومی و فلوشیب جراحی سرطان
ویزیت: شنبه ها 17:00-20:00


  • راهنما
تذکرات