شماره نظام پزشکی : 0
لیلا لقمانی کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
ویزیت:شنبه ها و چهارشنبه ها9:00-13:00 و 16:00-19:00