شماره نظام پزشکی : 118442
پوریا عادلی متخصص رادیوتراپی و انکولوژی
سه شنبه ها و چهارشنبه ها 17:00-18:30