در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 29367

سیدمحمدحسن امامی

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

ویزیت: تماس با کلینیک