در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 184

لیلا لقمانی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانیکلینیک پورسینا حکیم
فاز یک، طبقه سه
شماره های تماس:7-03135548151
بیمه های طرف قرارداد:آزاد
کلینیک پورسینا حکیم
فاز یک، طبقه سه
شماره های تماس:7-03135548151
بیمه های طرف قرارداد:آزاد