در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 63103

حجت اله رحیمی

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبدکلینیک پورسینا حکیم
فاز یک، طبقه سه
شماره های تماس:7-03135548151
بیمه های طرف قرارداد:تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بانک صادرات، آزاد
کلینیک پورسینا حکیم
فاز یک، طبقه سه
شماره های تماس:7-03135548151
بیمه های طرف قرارداد:تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بانک صادرات، آزاد