پورسینای حکیم 03134919
داخلی و گوارش و کبد

تخصص ها


فوق تخصص گوارش و کبد/داخلی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

متخصص بیماریهای داخلی

متخصص روانپزشکی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

متخصص رادیوانکولوژِی

پزشک عمومی

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

فوق تخصص جراحی کبد

فوق تخصص بیماریهای ریه

کارشناس فیزیوتراپی

لیست پزشکان