در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 74049

عبد المهدی بقایی

متخصص داخلی-فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه

ویزیت :یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت16:00الی 19:00


کلینیک پورسینا حکیم
فاز یک، طبقه سه
شماره های تماس:34919-031
بیمه های طرف قرارداد:تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بانک صادرات، آزاد