در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 93503

امین بحرینی

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی کبد، پانکراس، مجاری صفراوی، پیوند کبدکلینیک پورسینا حکیم
فاز یک، طبقه سه
شماره های تماس:34919-031
بیمه های طرف قرارداد:تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بانک صادرات، آزاد