در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 29367

سیدمحمدحسن امامی

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

ویزیت: تماس با کلینیک


کلینیک پورسینا حکیم
فاز یک، طبقه سه
شماره های تماس:34919-031
بیمه های طرف قرارداد:تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بانک صادرات، آزاد