در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 8032

پریسا سادات روحانی

کارشناس علوم تغذیه و رژیم درمانیکلینیک پورسینا حکیم
فاز یک، طبقه سه
شماره های تماس:7-03135548151
بیمه های طرف قرارداد:آزاد
کلینیک پورسینا حکیم
فاز یک، طبقه سه
شماره های تماس:7-03135548151
بیمه های طرف قرارداد:آزاد