در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 8032

پریسا سادات روحانی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانیکلینیک پورسینا حکیم
فاز یک، طبقه سه
شماره های تماس:34919-031
بیمه های طرف قرارداد:آزاد